ΦΩΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

• Ο ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθερος και στο κλουβί της φυλακής του.

• Ένα «όχι» που βγήκε από μια βαθιά πεποίθηση, είναι πολύ καλύτερο -και πιο μεγαλειώδες- από ένα «ναι» που ειπώθηκε για να ευχαριστήσει ή, χειρότερα, για να αποφύγει φασαρίες. (Μαχάτμα Γκάντι)

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Τοποθέτηση της Ευγενίας (Τζένης) Βαμβακά Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια για το σ/ν «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις».


(Επισυνάπτεται η τοποθέτηση της Τζένης Βαμβακά)

Τοποθέτηση της Ευγενίας (Τζένης) Βαμβακά Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια 
για το σ/ν «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις».

Το λόγο έχει η κυρία Βαμβακά.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, με μεγάλη δυσαρέσκεια διαπιστώσαμε ότι δυστυχώς για ακόμη μία φορά οι βασικές θέσεις της ερευνητικής κοινότητας ούτε κατ’ ελάχιστον έχουν ληφθεί υπόψη στο εν λόγω νομοσχέδιο. Απλά κάναμε διαβούλευση με τους ερευνητικούς φορείς μόνο για τη διαβούλευση.

Ο Υπουργός, πριν φύγει, είπε ότι προσπαθεί να αντισταθμίσει. Ποια είναι η αντιστάθμιση, όπως είπε; Η αντιστάθμιση είναι ότι προστέθηκαν ή αντίστοιχα αφαιρέθηκαν ρυθμίσεις οι οποίες έκαναν ακόμη πιο σαφή τη βασική φιλοσοφία του νομοσχέδιου, το οποίο στοχεύει στην πλήρη αποδόμηση της ακαδημαϊκότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας. Εκτός αν εννοεί ότι θα μπορεί να έρθει αντιστάθμιση με τη δημιουργία νέων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων ειδικού σκοπού και συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα, αλλά και τη δυνατότητα ίδρυσης πάσης φύσεως ιδιωτικών ερευνητικών οργανισμών, ΜΚΟ ή εταιρειών, που θα διέπονται από τις διατάξεις του νέου νόμου και δεν θα έχουν υποχρεωτικά ως κύριο σκοπό τους την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα ένταξης στις διατάξεις του νόμου ακόμη και σε φυσικά πρόσωπα.

Οι παραπάνω φορείς προβλέπονται να εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Οργανισμών με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και να λειτουργούν αποκλειστικά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αποκλειστικό στόχο το οικονομικό κέρδος, όχι βέβαια για το δημόσιο συμφέρον.

Οι φορείς αυτοί θα διενεργούν στο εξής έρευνα, με δημόσια χρηματοδότηση, χωρίς κανείς να τους αξιολογεί και να αποτιμά το έργο τους, σε αντίθεση με τον δημόσιο εθνικό ερευνητικό ιστό των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των ερευνητικών κέντρων, που εποπτεύονται από τη ΓΓΕT και που αξιολογούνται περιοδικά από διεθνείς επιτροπές εδώ και μια εικοσαετία.
Το κύριο στοιχείο το οποίο έπρεπε να αξιοποιεί και στο οποίο έπρεπε να επενδύει ο νέος νόμος για την έρευνα είναι το ανθρώπινο δυναμικό του σε όλους τους τομείς του χώρου, από το ερευνητικό μέχρι το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και να φροντίζει για την έμπρακτη υποστήριξή του.
Αντίθετα, απειλούνται βασικά εργασιακά δικαιώματα και δίνεται η δυνατότητα άμεσης μείωσης του προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, κάτι που είναι ξεκάθαρο πλέον, μετά από την κατάθεση των νομοτεχνικών αλλαγών. Το εναπομείναν προσωπικό θα βρίσκεται σε διαρκή εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, ενώ οξύνονται μισθολογικές και εργασιακές αντιθέσεις και επιβάλλονται ελαστικές και εργολαβικές μορφές εργασίας σε όλο το προσωπικό.
Δεν θεσμοθετείται σαφές πλαίσιο που να διασφαλίζει την τακτική δημόσια χρηματοδότηση, την αδιάλειπτη λειτουργία εθνικών υποδομών, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τα ερευνητικά προγράμματα και την κάλυψη μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών των ερευνητικών ιδρυμάτων. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες για πλαίσιο λειτουργίας δημόσιων ερευνητικών κέντρων και για τις εργασιακές σχέσεις προσωπικού δημόσιων ερευνητικών κέντρων, που πρέπει να τις κοιτάξετε με περισσότερη προσοχή.

Για να εξασφαλιστεί η επιβίωση του προσωπικού στον χώρο της έρευνας, η ερευνητική πρωτοβουλία θα εξαρτάται αποκλειστικά από την ιδιωτική ανάγκη για τελικό προϊόν, σε μια περίοδο, μάλιστα, που η ζήτηση είναι σχεδόν μηδενική λόγω κρίσης.
Ορίζονται ιδιωτικές και επιχειρηματικές ενώσεις, οι οποίες θα αναγνωρίζονται ως φορείς έρευνας, ώστε να χρηματοδοτούνται με κρατικά ερευνητικά κονδύλια, χωρίς αξιολόγηση και δημοσιονομικό έλεγχο, με απαραίτητη όμως -ίσως- την κομματική, προσωπική εξάρτησή τους, ώστε να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κονδύλια δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως το ΕΣΠΑ ή το “Horizon”.

Τελικά, όλα τα ανωτέρω έχουν σαν αποτέλεσμα να πλήττεται η έρευνα ως δημόσιο αγαθό, να απομακρύνεται από τη δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης και εν τέλει να βάλλεται κάθε προοπτική για την ουσιαστική και μακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας μας.
Με άλλη μας τροπολογία ζητάμε να διορθωθεί η αδικία με την οποία τέθηκαν εκτός δυνατότητας μεταφοράς θέσης οι επιτυχόντες που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους και όσοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή που έχουν αναπηρία 67%. Εξαιτίας λανθασμένης διατύπωσης της περίπτωσης γγ΄ του άρθρου 53 του ν. 4264/2014, η διατύπωση δίνει τη δυνατότητα μόνο σε όσους έχουν αναπηρία από 68% και άνω, με συνέπεια να αποκλείει όσους έχουν 67% αναπηρία, δηλαδή την πολυπληθέστερη κατηγορία. Να υπενθυμίσουμε ότι ανέκαθεν ο νομοθέτης περιελάμβανε αυτή την κατηγορία στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.

Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί ως ακολούθως, «γγ΄) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφοί ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών, επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%», όχι «67% και άνω», γιατί πάμε τότε από 68% και άνω.
Είναι πραγματικά απογοητευτικό και παγκόσμια πρωτόγνωρο στη χώρα που αναπτύχθηκαν οι επιστήμες και ο πολιτισμός να κατατίθεται προς ψήφιση νομοσχέδιο που έχει συνταχθεί για την έρευνα και καταργεί εξολοκλήρου και χωρίς κανέναν ενδοιασμό τη βασική έρευνα και την επιστημονική αναζήτηση και εξέλιξη.
(CB)
Όπως είπε και η εισηγήτριά μας χθες, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής. Πιστεύω ότι καλείστε να το αποσύρετε.
Πριν τελειώσω, καταθέτω για τα Πρακτικά το άρθρο 53 για να δείτε το σημείο που υπάρχει το λάθος και πρέπει να διορθωθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευγενία Βαμβακά καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κυρία Βαμβακά.


Επίκαιρη ερώτηση Επιλογή εκπαιδευτικών για το σχολείο του 18 ΑΝΩ 24 11 14

Το αρκουδάκι που πυροβολήθηκε στο Μέτσοβο εξετάζεται στην Κτηνιατρική Σχ...

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - Θέμα: «Παροχή δυνατότητας μεταφοράς θέσης στους επιτυχόντες φοιτητές ΑμεΑ που έχουν γονείς, τέκνα και αδέλφια με αναπηρία τουλάχιστον 67%»ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Παροχή δυνατότητας μεταφοράς θέσης στους επιτυχόντες φοιτητές ΑμεΑ που έχουν γονείς, τέκνα και αδέλφια με αναπηρία τουλάχιστον 67%»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εκ παραδρομής,  τέθηκαν εκτός δυνατότητας μεταφοράς θέσης οι επιτυχόντες που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους και όσοι περιλαμβάνονται στη κατηγορία αυτή που έχουν αναπηρία 67% εξαιτίας λανθασμένης διατύπωσης της περίπτωσης γγ) του άρθρου 53 του νόμου 4264/2014. Η διατύπωση δίνει τη δυνατότητα μόνο σε όσους έχουν αναπηρία από 68% και άνω, με συνέπεια να αποκλείει όσους έχουν 67% αναπηρία, δηλαδή την πολυπληθέστερη κατηγορία.  Να υπενθυμίσουμε ότι ανέκαθεν ο νομοθέτης περιελάμβανε αυτήν  τη κατηγορία στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.
Για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (Α 118) και του άρθρου 47 του ν. 4274 /2014 (Α 147) και με γνώμονα την πρόθεση του νομοθέτη να βοηθήσει την ελληνική οικογένεια και κατ’ επέκταση τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, μειώνοντας το κόστος διαβίωσης των φοιτητών που εισάγονται σε σχολές εκτός της μόνιμης κατοικίας καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΑΕΙ, κρίνεται αναγκαίο να διορθωθεί η λέξη «άνω» του 67% και στη θέση της να μπει «τουλάχιστον 67%».

Άρθρο …
                                                Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ
1. Η υποπερίπτωση γγ) της περίπτωσης γ της παραγράφου 1  του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφοί ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2014

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ευγενία (Τζένη) Βαμβακά
Γιάννης Αμανατίδης
Έφη Γεωργοπούλου
Μαρία Κανελλοπούλου
Χρήστος Καραγιαννίδης
Τάσος Κουράκης
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Γιώργος Πάντζας
Μάνια Παπαδημητρίου
Θεανώ ΦωτίουΤρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:με Θέμα : «Παροχή δυνατότητας μεταφοράς θέσης στους φοιτητές ΑμεΑ που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω σοβαρών παθήσεων»


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»

με Θέμα : «Παροχή δυνατότητας μεταφοράς θέσης στους φοιτητές ΑμεΑ που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω σοβαρών παθήσεων»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εκτός της διαδικασίας μετεγγραφών έχουν τεθεί οι υποψήφιοι που εισάγονται με την κατηγορία 5% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω σοβαρών παθήσεων. Αν και μέχρι το 2013 είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους καθ’ υπέρβαση του αριθμού όσων λάμβαναν μετεγγραφή, ωστόσο στο άρθρο 53 του νόμου  4264/2014, στο άρθρο 47 του νόμου 4274/2014 αλλά και στην  τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας για τις μετεγγραφές στις 29-9-2014, δεν υπάρχει καμιά αναφορά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 53 του ν. 4264/2014 δίνεται το δικαίωμα μετεγγραφής σε όσους έχουν γονείς, αδέλφια με αναπηρία 67% λόγω συγκεκριμένων παθήσεων και δεν δίνεται το δικαίωμα στους ίδιους τους φοιτητές με αναπηρία πάνω από 67%.
Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (Α 118) και του άρθρου 47 του ν. 4274 /2014 (Α 147) και με γνώμονα την πρόθεση του νομοθέτη να βοηθήσει την ελληνική οικογένεια και κατ’ επέκταση τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, μειώνοντας το κόστος διαβίωσης των φοιτητών που εισάγονται σε σχολές εκτός της μόνιμης κατοικίας, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΑΕΙ, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί  η δυνατότητα μεταφοράς θέσης για την κατηγορία των φοιτητών με σοβαρές παθήσεις.

Άρθρο …
                                                Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 1  του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση γ.στ ως ακολούθως:

γ.στ) επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίου και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους αλλά οπουδήποτε αλλού ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου ή που πάσχουν από σοβαρή νόσο και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος. Οι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης της ειδικής αυτής κατηγορίας μετεγγράφονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό και σε οποιοδήποτε εξάμηνο και αν βρίσκονται.

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Ευγενία (Τζένη) Βαμβακά
Έφη Γεωργοπούλου
Μαρία Κανελλοπούλου
Τάσος Κουράκης
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Μάνια Παπαδημητρίου
Γιώργος Πάντζας

Θεανώ Φωτίου

Τοποθέτηση της Ευγενίας (Τζένης) Βαμβακά Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ στην Πανελλήνια Συνάντηση για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση

Τοποθέτηση της Ευγενίας (Τζένης) Βαμβακά Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ στην Πανελλήνια Συνάντηση για την Ψυχιατρική ΜεταρρύθμισηΘέμα: “Ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην περίοδο της κρίσης: Από το αδιανόητο στο αυτονόητο”
23/11/2014

Καλησπέρα κι από μένα. Να ευχαριστήσω την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας για την πρόσκληση της. Ήμουν και εχθές εδώ στην ομάδα εργασίας 2 για τους Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και είχαμε μια πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση. Να ευχαριστήσω και τους υπεύθυνους της ομάδας την κα Αγγελή, την κα Τοβή και τον κ. Φυτράκη για την οργάνωση και συμμετοχή τους στην ομάδα μας.

Θα ήθελα να σας πω ότι τα κρούσματα της ψυχικής ασθένειας παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση λόγω της λιτότητας και της φτώχειας έχουν τριπλασιαστεί θα έλεγα, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης έχουν δυσκολέψει πολύ. Άγχος, στρες μας επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να πιεζόμαστε.
Το κύριο πρόβλημα ενός λήπτη ψυχικής υγείας είναι η επαφή του με τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Η ποιότητα των υπηρεσιών δεν είναι καλή, κυρίως μέσα στα μεγάλα ψυχιατρεία.
Δεν έχει προχωρήσει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση τριάντα χρόνια τώρα, όσο θα θέλαμε, δεν έχουν γίνει κέντρα ψυχικής υγείας, κλινικές σε γενικά νοσοκομεία  και ο εκάστοτε λήπτης δεν μπορεί να βρει αρκετές υπηρεσίες στον τόπο του- και αυτό κυρίως συμβαίνει σε λήπτες που ζουν στην επαρχία.
Σοβαρό πρόβλημα είναι επίσης πως για να καλύψουν τα φάρμακά τους υπάρχει κόστος συμμετοχής 25% όπως είπε προηγουμένως κάποια ομιλήτρια ενώ μέχρι τώρα ήταν δωρεάν. Αυτό είναι απαράδεχτο.
Σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν και  πρόβλημα κοινωνικοποίησης. Δεν έχουν φίλους, δραστηριότητες, εργασία. Αρκετοί είναι αποκλεισμένοι από δομές ψυχικής υγείας όχι απαραίτητα επειδή το έχουν επιλέξει οι ίδιοι. Ίσως για  να ενταχθούνε σε κάποια δομή θα πρέπει, κάποιος να τους ενημερώσει για τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν και να μάθουν τα δικαιώματα τους.
Πρέπει να γίνει ενημέρωση μέσα στις τοπικές κοινωνίες και ειδικά στα σχολεία. Πρέπει να ενημερώσουμε τους μεγάλους και τα παιδιά. Να υπάρξει πληροφόρηση στις μικρές ηλικίες, από το δημοτικό σχολείο. Πρέπει να γίνει ενημέρωση και στις ίδιες τις οικογένειες των ληπτών από κοινωνικές ομάδες ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης ή από τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

Η ψυχική ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί στον καθένα από εμάς. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να δει πως θα προστατεύει την ψυχική υγεία των πολιτών και πως θα τους ενημερώνει ώστε να δουν ότι οι ψυχικές ασθένειες είναι όπως οι σωματικές, συμβαίνουν στον καθένα. Η ψυχική υγεία ποτέ δεν είχε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε να έχει. Μιλάμε για ασθένειες που σε πάρα πολλές περιπτώσεις διαρκούν μια ολόκληρη ζωή.
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, πως οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν διαφέρουν από όλους εμάς. Απλά έχουν κάποια παραπάνω προβλήματα, τα οποία είναι όμως αντιμετωπίσιμα. Όπως νοσεί το σώμα, νοσεί και η ψυχή.

Το κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Το υπουργείο Υγείας πρέπει να δώσει έμφαση στη ψυχική υγεία, ειδικά στις σημερινές συνθήκες διαβίωσης, με την αναβάθμιση και  την στελέχωση των μονάδων Ψυχικής Υγείας και την ενημέρωση από τις υπηρεσίες για τα δικαιώματα των ληπτών. Και όχι να κλείσουν τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. Η κα Παπακώστα είπε προηγουμένως ότι προς το παρόν δεν θα κλείσουν. Για να δούμε. Απλά «παγώνει» προς το παρόν το κλείσιμο όπως άφησε να εννοηθεί.

Γιατί αν κλείσουν, οι χρόνια πάσχοντες και μη δε θα έχουν κάποιο συγκεκριμένο χώρο για να νοσηλευτούν. Ναι μεν υπάρχουν οι στεγαστικές δομές αλλά δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα πολλοί από τους λήπτες να “πεταχτούν στο δρόμο”. Ήδη οι κλίνες που υπάρχουν στις ψυχιατρικές κλινικές δεν επαρκούν.

Μετά υπάρχουν τρομακτικές καθυστερήσεις στα επιδόματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κάνει αίτηση για το επίδομα της πρόνοιας αλλά έχει απορριφθεί από τα ΚΕΠΑ γιατί πιστεύουν ότι είναι σε θέση να δουλέψουν με αποτέλεσμα αυτά τα άτομα να στηρίζονται μόνο από τους γονείς τους και τους συγγενείς τους.

Το μόνο τους εισόδημα, είναι το επίδομα της πρόνοιας, με ελάχιστα  ευρώ το μήνα και υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν περάσει από τις επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας και περιμένουν μέχρι και δύο χρόνια μέχρι να αποφασίσουν ότι το δικαιούνται.
Έχει αναρωτηθεί κανείς πως περνάνε αυτοί οι άνθρωποι για δύο χρόνια; Υπάρχουν μακρόχρονες καθυστερήσεις για ανθρώπους που δεν έχουν καμία πηγή εισοδήματος.
Αυτοί που σχεδιάζουν τις μεταρρυθμίσεις και τη παροχή φροντίδας προς τους ψυχικά πάσχοντες θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τις ανάγκες των ίδιων των ληπτών και των οικογενειών  τους.
Και κάτι άλλο. Κάθε δήμος σε συνεργασία με το κράτος και την περιφέρεια να φροντίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι δημότες του και αν δεν μπορεί να βρει τρόπους, να συνεργάζεται με τα νοσοκομεία, να δημιουργήσει δικές του δομές με τις κοινωνικές υπηρεσίες του.
Τελειώνοντας απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ψυχικής υγείας και ευημερίας των πολιτών είναι ένα σύστημα Υγείας άμεσα προσβάσιμο που εξασφαλίζει: πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και υπηρεσίες αποκατάστασης.
Σας ευχαριστώ.


blog εργαζομένων στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ/enet.gr: Να μην αφήσουμε το “μαύρο” να κυριαρχήσει

blog εργαζομένων στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ/enet.gr: Να μην αφήσουμε το “μαύρο” να κυριαρχήσει: Μετά την κυβέρνηση και το φίμωμα της ΕΡΤ, ήρθε η σειρά της “ιδιωτικής πρωτοβουλίας”. Η εταιρεία "Τρίτη Όψη" απέκλεισε...

Αχαΐα: 32 χρόνια κάθειρξη σε 53χρονο που βίασε την κόρη του! | Epoli.gr | ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΕΣ ΥΓΕΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΘΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ. ΦΙΛΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

http://www.avaaz.org/el/petition/PROS_YPOYRGO_YGEIAS_K_VORIDI_KAI_OLI_TIN_POLITIKI_IGESIA_TIS_HORAS_DIMIOYRGIA_MONADAS_ENTATIKIS_ThERAPEIAS_PAIDON_STO_GE/?cCpuxib

http://www.avaaz.org/el/petition/PROS_YPOYRGO_YGEIAS_K_VORIDI_KAI_OLI_TIN_POLITIKI_IGESIA_TIS_HORAS_DIMIOYRGIA_MONADAS_ENTATIKIS_ThERAPEIAS_PAIDON_STO_GE/?cCpuxib

Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

«Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση.

(γράφει η Τζένη Βαμβακά Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ)

Πολλές φορές είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς μια κατάσταση ή ένα περιστατικό βίας. Άλλες πάλι, υπάρχει το ενδεχόμενο η κακοποίηση να υπάρχει και να μην αναγνωρίζεται. Ο βασικότερος τρόπος για να την αντιληφθεί κάποιος άνθρωπος είναι αρχικά να εντοπίσει ότι τόσο η σωματική ή η πνευματική ακεραιότητα του/της, όσο και η ελευθερία του/της έχουν καταπατηθεί. Με λίγα λόγια, η κακοποίηση εις βάρος των γυναικών έχει να κάνει με την άσκηση κάποιας βίαιης συμπεριφοράς ή στάσης που προκαλεί ζημιά και πληγώνει τη γυναίκα που τη δέχεται. Ως αποτέλεσμα, δημιουργεί τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές πληγές, οι οποίες είναι δύσκολο να ξεπεραστούν, ειδικά όταν η κακοποίηση συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση.
Η κακοποίηση μπορεί να «ντυθεί» με πολλές μορφές και να εκφραστεί με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με τη συμπεριφορά, το περιβάλλον και τον άνθρωπο που τη προκαλεί. Μπορεί να χαρακτηριστεί βάσει της βίαιης πράξης και της άμεσης συνέπειας που έχει σε μια γυναίκα.
Η βία που ασκείται κατά των γυναικών μπορεί να εκδηλωθεί ως φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική, κοινωνική, οικολογική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλη μορφή κακοποίησης. Παρόλη την κοινωνική πρόοδο, συνεχίζεται ακόμη και σήμερα η καταπάτηση των δικαιωμάτων της γυναίκας και είναι ευρύτερα γνωστό ότι οφείλεται στη διαφορά φύλου µε κύριες μορφές κακοποίησης τις παρακάτω:
  Βιασµό και σεξουαλική παρενόχληση - Συζυγικές βιαιότητες - Εξαναγκασµό σε γάµο, τεκνοποιία και αναγκαστική στείρωση - Ακρωτηριασµοί γεννητικών οργάνων - Σεξουαλική σκλαβιά
  Χρησιµοποίηση του γυναικείου σώµατος σε πολεµικές διαµάχες. Μαζικοί βιασµοί που οργανώνονται µε σκοπό την εθνική κάθαρση (π.χ. πρώην Γιουγκοσλαβία, Ρουάντα, Σοµαλία)
Η μορφή της σωματικής κακοποίησης είναι πιο φανερή και η πιο επικίνδυνη τόσο για τη σωματική  ακεραιότητα, όσο και για την ίδια τη ζωή των γυναικών που πέφτουν θύματα  της. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι επιθέσεις γρήγορα κλιμακώνονται  σε μεγαλύτερες.
Η σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει: κρούσµατα από ηδονοβλεψίες, κρούσµατα από επιδειξιοµανείς, βιασµούς, αισχρά τηλεφωνήµατα, σεξουαλικά πειράγµατα στο δρόµο, αποπλανήσεις και βιασµοί από πρόσωπα που έχουν κοινωνικά επαγγέλµατα (γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί κλπ.)
 Ένα κοινό γνώρισµα των σεξουαλικών κακοποιηµένων γυναικών είναι ότι έχουν πολύ λίγες γνώσεις για την φυσιολογική σεξουαλική συµπεριφορά πριν γνωρίσουν τους άντρες τους.
Η σωµατική και σεξουαλική κακοποίηση αποτελούν τις πιο επικίνδυνες αλλά εξίσου οδυνηρή είναι και η ψυχολογική, η οποία περιλαµβάνει:
Πλήρη έλεγχο και κατάκριση των σχέσεων της γυναίκας µε άλλους ανθρώπους
Κοινωνική αποµόνωση από φίλους και συγγενείς
Στέρηση της ελευθερίας που έχει ως αποτέλεσµα τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων της γυναίκας
Απειλές και εκβιασµούς για τη µονοµερή κηδεµονία των παιδιών
∆ηµιουργία αισθηµάτων ανικανότητας σε διάφορα θέµατα, υποτίµησης της αξιοπρέπειας, ταπείνωσης, εξευτελισµούς και απειλές για την σωµατική της ακεραιότητα.
 Όλα αυτά οδηγούν τη γυναίκα σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές και στην παγίδευσή της, στη σιωπή που καλύπτει τη βία µέσα στην οικογένεια.
Η αντίληψη ότι η κακοποιημένη γυναίκα είναι συνήθως χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος, δεν επιβεβαιώνεται. 7 στις 10 γυναίκες - θύματα είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για την οικονομική κατάσταση, καθώς 6 στις 10 γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση βρίσκονται σε μέτρια ή καλή οικονομική κατάσταση.
Περισσότεροι από τους μισούς δράστες είναι δευτεροβάθμιας ή ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ένας στους δέκα εκ των δραστών είναι άνεργος.
Στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, θύμα της οποίας είναι  η Χώρα μας, έχει αποδειχθεί ότι  οι γυναίκες και ιδιαίτερα εκείνες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (οι πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και σύνθετες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας και στην συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα), επιλέγουν να μείνουν σε μια κακοποιημένη σχέση (οικογενειακή ή επαγγελματική) λόγω οικονομικής εξάρτησης.
Δυστυχώς, αν και τα καταγεγραμμένα περιστατικά κατά καιρούς είναι πολλαπλά, ελάχιστες είναι οι γυναίκες αναλογικά που τόλμησαν να σπάσουν την σιωπή τους και να ζητήσουν την βοήθεια μας.
Για άλλη μια φορά λοιπόν απευθύνομαι στις γυναίκες που είναι θύματα βίας και τους λέγω:

Σπάστε την σιωπή σας! Μην υπομένετε άλλο! Μην υποτιμάτε άλλο τους εαυτούς σας και  διεκδικήσετε μια ζωή χωρίς θύτες, χωρίς αισθήματα κατωτερότητας και  ενοχής, χωρίς φόβο και βία. Δεν σας αξίζει και δεν σας τιμά να ζείτε τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας, μέσα στο τρόμο, την απόγνωση, την υποτίμηση και την κακοποίηση. Η ζωή είναι δώρο και έχετε υποχρέωση όχι μόνο στον εαυτό σας, αλλά και έναντι των προτύπων ζωής που δημιουργείτε για τα παιδιά σας, να τιμήσετε και να σεβαστείτε το δώρο τούτο, μακριά από ρόλους υποτιμητικούς και επικίνδυνους για την ψυχική και σωματική σας υγεία και ακεραιότητα!

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Παρέμβαση στο ειρηνοδικείο Νίκαιας ενάντια στις κατασχέσεις κατοικιών

Παρέμβαση στο ειρηνοδικείο Νίκαιας ενάντια στις κατασχέσεις κατοικιών

Mε τεράστια συμμετοχή και απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας, η πρώτη παρέμβαση της πρωτοβουλίας μας ενάντια στις κατασχέσεις.

unnamed.jpg

μαζικότητα, η αισιοδοξία και το πνεύμα νίκης όλων όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση, σηματοδοτεί την έναρξη ενός κοινού αγώνα ενάντια στη δήμευση της ακίνητης περιουσίας των συμπολιτών μας, που πλήττονται από την ανθρωπιστική κρίση - αποτέλεσμα της ''βαρβαρότητας τού μνημονίου'' που συνειδητά υπηρετούν οι πρόθυμοι υποτακτικοί της συγκυβέρνησης, εκτελώντας ''συμβόλαιο ξεπουλήματος της χώρας και εξαθλίωσης τού λαού''. 
Η παρουσία μας ήταν καταλυτική και απέτρεψε την εκποίηση κατοικίας συμπολίτη μας για χρέος προς την ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ, όπως και να κατατεθούν προσφορές για δύο αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό ενός καταστήματος για χρέη προς το ΙΚΑ, αφού η πλημμυρισμένη από συμμετέχοντες στη παρέμβαση πολίτες και η αποφασιστικότητα για αποτροπή πλειστηριασμών, απέτρεψε τη ''κατάθεση προσφορών'', δείγμα της σημασίας που έχει η συμμετοχή, η μαζικότητα και η αποφασιστικότητα σε κοινούς και δίκαιους αγώνες.
Στην κινητοποίηση εκτός από τους φορείς που συμμετείχαν στην αρχή τής πρωτοβουλίας, παρευρέθηκαν και δήλωσαν την επιθυμία τους να συσπειρωθούν και να αγωνιστούν μαζί μας, απλοί πολίτες αλλά και οι φορείς της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά ΑΓΚΑΛΙΑ.ΖΩ & ΑΝΕΝΤΑΧΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, καθώς και η βουλευτής τής β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Τζένη Βαμβακά, η οποία συμμετέχει ενεργά, από τη πρώτη στιγμή της δημιουργίας της κίνησης.
Καλούμε όλους τους φορείς, τις οργανώσεις, τα κινήματα, τις συλλογικότητες αλλά και τους απλούς πολίτες ''ενεργούς και μη'' της περιοχής στη συνέλευση κάθε Τετάρτη στις 3.30μμ στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας, σε κοινό αγώνα μέχρι την τελική νίκη.
ΑΛ.ΑΝΥ.Α (ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ''ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ''
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ''ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ'' Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ"

BAMBAKA BROUTSHS 21 11 14 1-ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΑΟΟλόκληρη η συζήτηση της επίκαιρης για το ΚΕΑΟ (μετά από αναμονή 8 μηνών για παρουσία και απάντηση του Υπουργού) της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τζένης Βαμβακά με τον κ. Βρούτση. Τα συμπεράσματα δικά σας!


Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 287/18-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β΄ Πειραιά του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευγενίας (Τζένης) Βαμβακά προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με τη διαχείριση των εσόδων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Βρούτσης.

Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.

ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  
Κύριε Υπουργέ, με τις διατάξεις του άρθρου 101 στο ν.4172/2013 θεσμοθετείται από την Κυβέρνηση η ίδρυση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών που σκοπό έχει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, όταν αυτές αφορούν ποσά συνολικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ, καθώς και οφειλές οι οποίες ενώ είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση δεν αποδόθηκαν έγκαιρα από τους υπόχρεους.
Στο άρθρο 1 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναφέρεται ότι: «Ως δημόσια έσοδα θεωρούνται οι απαιτήσεις για τις οποίες το κράτος κατέστη δικαιούχος εκ καθολικής ή ειδικής διαδοχής». Με δεδομένη την είσπραξη των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ από το ΚΕΑΟ, το οποίο υπάγεται, όπως είπαμε, διοικητικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμπεραίνεται ότι τα έσοδά τους αυτά θεωρούνται δημόσια έσοδα. Σύμφωνα με το ν. 4172/13 με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη των οικείων Οργανισμών, ρυθμίζονται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Με βάση τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, ποιος διαχειρίζεται τα χρήματα που εισπράττει το ΚΕΑΟ; Σε ποιον κωδικό του δημόσιου λογιστικού εγγράφονται τα χρήματα που εισπράττονται από αυτόν υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών; Ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχει εισπράξει το ΚΕΑΟ και ποιο το ποσό που έχουν εισπράξει τα ασφαλιστικά ταμεία από το ΚΕΑΟ; Συνεισφέρουν τα έσοδα του ΚΕΑΟ στην απομείωση του δημόσιου χρέους, όπως συμβαίνει με την εισφορά αλληλεγγύης υπέρ των ανέργων;
Επειδή θα μας πείτε ότι με τη ρύθμιση των εκατό δόσεων θα σώσετε τους ιδιώτες που αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους, απαντήστε μας και στο εξής: Ό,τι δεν θα εισπράττεται από το ΚΕΑΟ, θα εισπράττεται μέσω του δοσολογίου; Θα μπαίνουν δηλαδή στον ίδιο κωδικό; Θα επιμερίζονται κατά ταμείο; Πώς ακριβώς θα γίνεται; Αναμένω με ενδιαφέρον την απάντησή σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εμείς ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία μας επιτρέπει σε κρίσιμα και μείζονα ζητήματα, που σε διαδικασία είτε νομοσχεδίων είτε σε επίκαιρες επερωτήσεις δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύουμε με ψυχραιμία, όπως συμβαίνει αυτό το ερώτημα που έθεσε η κ. Βαμβακά, και να δίνονται εξηγήσεις και ενώπιον του Κοινοβουλίου και ενώπιον του ελληνικού λαού.
Κυρία Βαμβακά, θέλω να σας πω το αφήγημα όσο αφορά τα ζητήματα του ασφαλιστικού συστήματος τη χώρας, με την ευκαιρία την ερώτησής σας, και της μεταρρύθμισης -γιατί περί μεταρρύθμισης πρόκειται- του ΚΕΑΟ.
Θέλω, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι οι πρώτες διαπιστώσεις που έκανα ως Υπουργός μετά τις 21 Ιουνίου 2012, που ανέλαβα το Υπουργείο Εργασίας, για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και τον τρόπο λειτουργίας του ήταν απογοητευτικές.
Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, δυστυχώς, ήταν ένα κατακερματισμένο σύστημα. Όπως το λέω πολλές φορές ήταν ένα μωσαϊκό γεμάτο εξαιρέσεις και ειδικά καθεστώτα, που δομήθηκε σε λάθος κατεύθυνση εδώ και δεκαετίες. Αυτό δημιούργησε αδικίες, ανισότητες. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι έβαλε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά του και την προοπτική της καθολικής και δημόσιας ασφάλισης των Ελλήνων.
Δεν θα περιγράψω όλα αυτά που είπα πριν για τη μορφή και τα δομικά του χαρακτηριστικά. Θα σας πω πολύ απλά ότι στον κρίσιμο τομέα της είσπραξης -αναγκαίος τομέας για λόγους δικαιοσύνης και διαφάνειας και κρίσιμος τομέας γιατί, όπως είπα και πριν, στην εξίσωση, αν στο δεξί μέρος είναι οι συντάξεις που πρέπει να τις περιφρουρήσουμε, στο αριστερό μέρος είναι η είσπραξη- οι επιδόσεις μας κι εδώ ήταν απογοητευτικές.
Θα πω, για να γνωρίζουν οι Έλληνες Βουλευτές, ότι οι εισπράξεις των ασφαλιστικών ταμείων γίνονταν με ένα τρόπο ο οποίος κινείτο στην κατεύθυνση του φιλότιμου ή της πατριωτικής εθελοντικής προσφοράς του ασφαλισμένου ή της επιχείρησης. Με εξαίρεση το ΙΚΑ τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε οργανωμένος συγκροτημένος τρόπος για εισπράξεις στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, σε αντίθεση με το φορολογικό. Και ξέρετε ότι τα έσοδα αυτά είναι κρίσιμα για στηριχτούν οι συντάξεις. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν αποδέχεται αυτή τη βασική αρχή.
Για να στηρίξουμε, λοιπόν, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας και για να διασφαλίσουμε τις συντάξεις των Ελλήνων κάναμε πολλές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Μία από αυτές ήταν το να φτιάξουμε έναν ενιαίο εισπρακτικό μηχανισμό που θα παρακολουθεί τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και θα κυνηγάει αυτά τα έσοδα, τα οποία οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία προς όλους ισότιμα. Αυτό σημαίνει ισονομία σε μια πολιτεία, αυτό σημαίνει δικαιοσύνη και διαφάνεια.  Γι’ αυτό το λόγο φτιάξαμε το ΚΕΑΟ.
Στις 12 Αυγούστου του 2014, δηλαδή αυτού του έτους, παρουσίασα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και βγήκε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα η χαρτογράφηση των ληξιπρόθεσμων χρεών των ασφαλιστικών ταμείων. Τότε έγινε και μια διαπίστωση η οποία επιβεβαιώνει κοινές ανησυχίες όλων, που γνωρίζαμε: Από τα περίπου 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ των ληξιπροθέσμων των ασφαλιστικών ταμείων που χαρτογραφήθηκαν στο ΚΕΑΟ το 84% ήταν της περιόδου της ευημερίας. Αυτό επιβεβαιώνει που είπα πριν, ότι εναπόκειτο στο φιλότιμο και τον πατριωτισμό κάποιου να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Το ΚΕΑΟ από τότε μέχρι σήμερα κινείται και αρμονικά και έχει θεαματικά αποτελέσματα.
Οφείλω, κυρία Βαμβακά, μέσα από την ευκαιρία που μου δίνεται από την ερώτησή σας να ευχαριστήσω δημόσια τους υπαλλήλους και τη διοίκηση του ΚΕΑΟ, αυτή τη νέα δομή και υπηρεσία που στηρίζει το ασφαλιστικό σύστημα και τις συντάξεις της χώρας, αλλά και τους σημερινούς εργαζόμενους και αυριανούς συνταξιούχους, που κάνουν τη δουλειά τους με αυταπάρνηση και πολλές φορές και πέραν από το ωράριό τους. Οφείλω να το κάνω δημόσια αυτό.
Σήμερα μπορώ να παρουσιάσω στη Βουλή, ενόψει και της νέας ρύθμισης, η οποία, όπως είπα, κινείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ότι μέχρι χθες, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στο ΚΕΑΟ πραγματοποιήθηκαν επτά χιλιάδες τετρακόσιες έξι υπαγωγές στη ρύθμιση από οφειλέτες ληξιπροθέσμων, το οποίο είναι ικανοποιητικό νούμερο, και ρυθμίστηκαν συνολικά 195.793.075,70 ευρώ.
Πρόκειται για μια ικανοποιητική πορεία της νέας ρύθμισης όσον αφορά τα ληξιπρόθεσμα, που μας ικανοποιεί όλους. Διότι δείχνει ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στη ρύθμιση. Βλέπει ότι είναι μια γενναία ρύθμιση που του δίνει την ευκαιρία να κάνει μια διαχωριστική γραμμή με ένα παρελθόν, το οποίο, όπως περιέγραψα πριν, δεν μας τιμούσε.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)

Μπαίνοντας τώρα στον πυρήνα της ερώτησής σας για τα έσοδα του ΚΕΑΟ και για το πού κατευθύνονται σε αυτά, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι σωστή η ερώτησή σας και αυτό πρέπει να διαφωτιστεί.
Το ΚΕΑΟ εισπράττει τα χρήματα καθημερινά μέσα από τα ρυθμίσεις των ληξιπροθέσμων. Αυτά τα χρήματα κατευθύνονται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, αυτό γίνεται σήμερα με μια χρονική υστέρηση δικαιολογημένη, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε ηλεκτρονικοποιήσει το σύστημα στο βαθμό που θέλαμε. Όμως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία επιστροφής θα γίνεται μέσα από το σύστημα ΔΙΑΣ, δηλαδή αυθημερόν.
Σχετικά με τα έσοδα που εισπράττει το ΚΕΑΟ υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί, οι οποίοι κατευθύνονται στα ασφαλιστικά ταμεία. Συγκεκριμένα, ο κωδικός 5241 κατευθύνει τα έσοδα στο ΙΚΑ, ο κωδικός 5246 τα έσοδα στον ΟΑΕΕ και κωδικός 5229 κατευθύνει τα έσοδα στα λοιπά ταμεία, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Άρα, με απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, τα έσοδα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, της μεγάλης αυτής δομικής μεταρρύθμισης για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, επιστρέφουν στους συνταξιούχους και εργαζομένους της χώρας.
Στην τελευταία παράγραφο της ερώτησής σας, για το πόσα λεφτά έχουν εισπραχθεί, πολύ απλά θα σας απαντήσω ότι μέχρι πρότινος –γιατί τη Δευτέρα θα δημοσιοποιήσω τη δεύτερη έκθεση του ΚΕΑΟ, που βγαίνει κάθε τρεις μήνες- είχαν εισπραχθεί περίπου 271 εκατομμύρια ευρώ.
Η δουλειά, λοιπόν, που έχει κάνει το ΚΕΑΟ είναι και σημαντική και ωφέλιμη για όλο το ασφαλιστικό σύστημα.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊμαράκης): Η κ. Βαμβακά έχει τον λόγο για να δευτερολογήσει.

ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, με απόλυτη προσοχή, αλλά προβληματίζομαι.
Λειτουργεί στο ΚΕΑΟ, όπως σε όλες τις εισπρακτικές εταιρείες, Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου, με αρμοδιότητα –διαβάζω το απόσπασμα από τον νόμο- «τον καθορισμό κριτηρίων για τον διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς, τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των οφειλετών από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το διατραπεζικό σύστημα και από κάθε άλλη πηγή, με σκοπό την πιστοληπτική αξιολόγηση των οφειλετών».
Μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ φέρεται να αξιολογείται ο οφειλέτης. Μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ γίνονται οι αναγκαστικές εισπράξεις. Μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ αποδίδονται τα χρήματα στους οργανισμούς. Κάμπτεται το τραπεζικό απόρρητο ή όχι; Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δίνει εντολή στη ΔΙΑΣ ΑΕ; Είναι η ΚΕ μέτοχος της ΔΙΑΣ ΑΕ;
Κύριε Υπουργέ, συνεργάζεται τελικά το κράτος με τις τράπεζες; Αν ναι, λειτουργεί το ΚΕΑΟ με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι μετά τη διαβίβαση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ΚΕΑΟ απαγορεύεται η λήψη ανασταλτικών μέτρων; Το λέει μέσα ο νόμος. Γιατί απαγορεύεται η λήψη ανασταλτικών μέτρων; Σε λίγο θα μας πείτε ότι αρμόδια για το θέμα θα είναι τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου.
Από όσα μέχρι τώρα έχετε πει φαίνεται ότι οι απαντήσεις που δίνετε αφορούν τη μάχη σας με την τρόικα.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου λίγο χρόνο ακόμη.
Τον εμπειρογνώμονα του ΔΝΤ Patrick De Metz θέλετε να πείσετε; Γιατί ο εν λόγω κύριος έχει απειλήσει σε έλεγχο που είχε κάνει ότι θα πάει με το χαρτί της συμφωνίας για το ΚΕΑΟ στον κ. Σαμαρά. Είπε: «Έχω την υπογραφή του Πρωθυπουργού σας, θα του ζητήσω να αναλάβει την ευθύνη». Αλήθεια, ποια ευθύνη θα του ζητούσε να αναλάβει;
Τι είχατε εν τέλει συμφωνήσει; Θα μας πείτε; Αν το ΚΕΑΟ, κύριε Υπουργέ, αφορά μόνο την εγχώρια κάλυψη οφειλών για τη λειτουργία των ταμείων, πώς έχει λόγο η τρόικα σε χρήματα και έσοδα που δεν την αφορούν; Ή μήπως την αφορούν;
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μήπως θέλετε να ανασκευάσετε και να παραδεχθείτε για πρώτη φορά στον ελληνικό λαό ότι τα εφάπαξ του, οι εισφορές του, η υγεία του, η παιδεία του και ό,τι πληρώνει στην Κυβέρνηση Σαμαρά εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος; Το ίδιο δεν κάνατε με τους μικροομολογιούχους; Το ίδιο δεν κάνατε με τα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας, τα οποία συμψηφίζει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, διαχειριζόμενη την Αγροτική μέσω της ανεκκαθάριστης Τράπεζας Κύπρου, για την οποία ποτέ δεν θα μάθουμε πόσα χάθηκαν και υπέρ τίνος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊμαράκης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Λυπάμαι που θα το πω αυτό, κυρία Βαμβακά, αλλά σε σχέση με την πρωτολογία σας παρεκκλίνατε. Παρεκκλίνατε, γιατί με αναγκάζετε τώρα να τοποθετηθώ και εγώ με το ίδιο ύφος και με τον ίδιο τρόπο. Στο δημόσιο διάλογο και κυρίως στον κοινοβουλευτικό διάλογο, όταν συζητούμε για ζητήματα που έχουν μέσα οικονομικά στοιχεία, πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα: σοβαρότητα και ενημέρωση. Νομίζω ότι από την τοποθέτησή σας απουσιάζουν και τα δύο.
Αν προσχωρήσω στο δικό σας σκεπτικό, τότε θα πρέπει να κάνω και εγώ μία ερώτηση, που δεν δικαιούμαι ως Υπουργός, αλλά αξίζει να την κάνω: Η δαπάνη που προτείνετε μέσα από το πρόγραμμά σας είναι 13 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσα από αυξήσεις συντάξεων, μισθών και όλο το πλαίσιο του κοινωνικού προϋπολογισμού. Αξίζει και θα έχει ενδιαφέρον, κάποια στιγμή να απαντήσετε πού θα τα βρείτε αυτά τα λεφτά.
Εμείς, κυρία Βαμβακά, ως Κυβέρνηση κάναμε δομικές αλλαγές, στηρίξαμε το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.  Η δομική αλλαγή που λέγεται ΚΕΑΟ, με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, στηρίζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εδώ και ένα διάστημα το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.
Το ΚΕΑΟ θα ενισχυθεί. Σας περιέγραψα πριν το διαφανή τρόπο με τον οποίο εισπράττονται τα χρήματα, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν όχι μόνο ως διαφάνεια, αλλά και ως πλαίσιο είσπραξης για να στηρίξουμε τις συντάξεις. Τελειώσαμε και με αυτό.
Πλέον η χώρα έχει έναν καθαρό εισπρακτικό μηχανισμό και αποτελεσματικό. Σας απέδειξα ότι τα λεφτά επιστρέφουν στους συνταξιούχους και τους εργαζομένους της χώρας και θωρακίζουν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Γι’ αυτό μπορέσαμε και δώσαμε –αν διαβάσατε την χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας- τις συντάξεις πριν από τα Χριστούγεννα για όλους τους Έλληνες φέτος. Αυτό γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά και αξίζει να μάθει το Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι το παράδοξο δεν είναι ότι τις δίνουμε πριν από τα Χριστούγεννα, είναι ότι δίνονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς να πάρουμε προκαταβολή από τον επόμενο χρόνο. Αυτό δείχνει ότι το ασφαλιστικό σύστημα πατάει σε γερές βάσεις.
Το ΚΕΑΟ λοιπόν –το ξεκαθαρίζω άλλη μια φορά- είναι δομική αλλαγή, μεταρρύθμιση που έπιασε τόπο. Θα μετεξελιχθεί στον κεντρικό εισπρακτικό φορέα των ασφαλιστικών ταμείων. Πάει καλά και το 2017 θα μετεξελιχθεί μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών για να καταργήσουμε ανθρωποώρες, χαμένες ώρες και να κάνουμε και άλλο ένα επιπλέον νοικοκύρεμα που χρειαζόταν ο τόπος μας εδώ και χρόνια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊμαράκης): Και εμείς ευχαριστούμε.

ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊμαράκης): Κυρία Βαμβακά, δεν έχετε το λόγο. Δεν τον δικαιούστε αυτήν τη στιγμή.